Freeworker för Arbetsgivare

Lesser_Ukraine
Great_Sweden

FREEWORKER HJÄLPER DITT
FÖRETAG ATT BLI EFFKTIVARE

FREEWORKER HJÄLPER DITT
FÖRETAG ATT BLI EFFKTIVARE

Anlita kompetenta medarbetare utan att anställa, välj Freewoker för att hantera dina externa medarbetare

Du har frihet att välja vem och hur många du vill anlita, du får motiverade specialister, fokuserade på resultatet. Du ingår inga långa anställningsavtal, du minimerar administrationen, alla löner på en faktura. Vi tar arbetsgivaransvaret och försäkrar den egenanställde, vi hanterar administration och uppföljning. Att Freeworker är ett arbetsgivarföretag innebär att ert företag kan anlita kompetenta medarbetare utan att anställa. Freeworker varken bemannar eller rekryterar, vi är ett administrativt servicebolag som bistår uppdragstagare utan eget företag.

Freeworkers verksamhet innebär att vi tar arbetsgivaransvaret för individer som aktivt väljer att vara egenanställda. Vi ser till att den egenanställde kan fokusera på uppdragen hos sina uppdragsgivare. Det innebär att vi bland annat tar hand om pappersarbete, administration, bokföring och ser till att de har rätt försäkring.

Med Freeworker som samarbetspartner får du en flexibel, kostnadseffektiv lösning för att engagera kompetenta individer för exempelvis projekt och andra tidsavgränsade uppdrag.

Freeworker är inte något bemanningsföretag, vi har ingen databas över tillgängliga kandidater för uthyrning eller jobbar med rekrytering. Du vet var din externa kompetens finns, vi ser till att det är så enkelt som möjligt att engagera och få nytta av den.

Det kan vara svårt att veta vilka personalresurser som krävs för ett projekt. Lösningen kan vara att anlita personal som är egenanställda hos Freeworker.

Som företag är ni flexibla och kan välja fritt vem och hur många ni vill anlita. Ni binder inte heller upp er i långa anställningsavtal.

Eftersom att Freeworker är ett arbetsgivarbolag, hamnar mycket av personaladministrationen på vårt bord istället för ert. Ni kan frigöra mycket tid bland annat genom att vi kan samla alla löner på en faktura.

Låt oss ta en första kontakt

SwedishUkrainian

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies. 

Vill du att vi ska ringa tillbaka?

Eller vill du kontakta oss?